Wyniki konkursu stypendialnego Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego

Jedną z tegorocznych inicjatyw Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego był program stypendialny „Straty wojenne Polski”. Nabór prac rozpoczęto 18 maja br., a program cieszył się dużym zainteresowaniem.

Stypendia przyznawane były na:

 • realizację badań (zmierzających do kompleksowego ustalenia i opisania skutków II wojny światowej);
 • wizyty studyjne w Polsce;
 • kwerendy w kraju i zagranicą;
 • projekty popularyzatorskie i edukacyjne.

Decyzją Komisji stypendia otrzymali:

 • mgr Grzegorz Barczykowski;
 • dr hab. Adam Dziurok;
 • prof. dr hab. Maciej Franz;
 • dr hab. Tomasz Gajownik;
 • dr Alicja Jarkowska;
 • dr Barbara Jundo-Kaliszewska;
 • mgr Tomasz Korban;
 • dr Liubomyr Khakhula;
 • mgr Apolinary Rzońca;
 • dr hab. prof. UJ Andrzej Synowiec;
 • dr hab. Ewa Syska, prof. UAM;
 • dr Dariusz Węgrzyn;
 • dr Anna Żeglińska.

W dniach 3-4 października br. Dyrektor Instytutu prof. Konrad Wnęk spotkał się z większością osób, które uzyskały stypendium Instytutu. W trakcie tych rozmów otrzymali oni decyzję o przyznaniu grantu. Była to też okazja do wymiany myśli, pomysłów i oczekiwań dotyczących dalszych działań obu stron spotkania – dla obydwu bardzo owocna.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!