Władze

 Dyrektor Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego

dr hab. Konrad Wnęk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego - historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym uzyskał także stopień doktora (1998) i habilitację (2012). Pracownik Zakładu Archiwistyki i Metod Kwantytatywnych Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Prowadzi badania w zakresie demografii historycznej, historii gospodarczej i społecznej XIX i XX w. Jest specjalistą w dziedzinie metod kwantytatywnych i modelowania w badaniach historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ludnościowych. Zajmuje się również wykorzystaniem GIS w badaniach historycznych i analizą danych przestrzennych. 
Członek wielu polskich i zagranicznych towarzystw naukowych m.in. Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk, European Society of Historical Demography, Social Science History Association. 

Współautor i redaktor naukowy „Raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945”.

Od lipca 2022 r. członek Rady Naukowej Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego.

Od listopada 2022 r. Dyrektor Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego.

 

 Pierwszy Zastępca Dyrektora Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego

Agnieszka Kasperek - doktor nauk humanistycznych, absolwentka filologii polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Stypendystka Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Doktorat obroniła w roku 2017 na podstawie pracy „Kategoria Zagłady w szkolnym dyskursie polonistycznym po roku 2009 (na przykładzie prozy Idy Fink i Irit Amiel)”. Ukończyła studia podyplomowe Totalitaryzm-Nazizm-Holokaust na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

Brała udział w wielu międzynarodowych projektach realizowanych przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie, Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytut Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie.

Od lutego 2023 r. Pierwszy Zastępca Dyrektora Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego.