1 września 2022 r. Zamek Królewski w Warszawie- prezentacja „Raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945”

Film
Video file