Prezentacja filmu „1939. Oblężenie Warszawy” - Dom Kultury Kadr