„Raport o polskich stratach wojennych. Jak skutecznie przekazywać innym prawdę historyczną” – wykład

 

Obraz zawierający tekst, komputer, computer, prezentacja

Opis wygenerowany automatycznie

Tegoroczna edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego NNW była okazją do wysłuchania wykładu Dyrektora Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego, prof. Konrada Wnęka. Wykład odbył się 30 września br. w gmachu Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

Dyrektor Konrad Wnęk, po zwięzłym scharakteryzowaniu Raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945, przybliżył szereg metod popularyzatorskich umożliwiających dotarcie do masowego odbiorcy.

Dyrektor podkreślił znaczenie kultury popularnej i dostępnych współcześnie środków dotarcia do masowego odbiorcy. Różnego typu publikacje, gry na telefony i komputery, konferencje, seminaria naukowe i konkursy  – to tylko część spośród metod popularyzatorskich wskazanych podczas tego wykładu. Dyrektor Instytutu Strat Wojennych zaznaczył, że kierowana przezeń instytucja otwarta jest na sugestie i pomysły z zewnątrz, w tym także od ewentualnych odbiorców jej przekazu, zgodnie z ich oczekiwaniami.

Wszystkie te metody umożliwić mają uświadomienie młodemu pokoleniu wpływ strat poniesionych w wyniku niemieckiej agresji i okupacji także na współczesną kondycję Polaków.

Uwzględniając bowiem, że koszmar II wojny światowej pochłonął cały dorobek wypracowany przez obywateli II Rzeczpospolitej w toku dwudziestolecia międzywojennego, nie zaskakuje nasz obecny niższy dochód narodowy niż w przypadku Niemców. Jest to nadal odczuwalna konsekwencja wspomnianego konfliktu; podobnie zresztą jak szereg niezależnych od nas czynników ekonomicznych, które wpłynęły na brak właściwego rozwoju Polski w trakcie jej zdominowania przez Związek Sowiecki.